หน้าหลัก > ประกาศ > หลักสูตร > เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

admin mps
2020-04-08 16:29:38

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สมัครออนไลน์ผ่านระบบที่เว็บ 

https://admission.ssru.ac.th/