หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > แนวทางรัฐศาสตร์สู่แนวทางนักปกครอง
แนวทางรัฐศาสตร์สู่แนวทางนักปกครอง

admin mps
2019-02-18 14:26:57

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 7 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 4 และ รุ่น 6

ในรายวิชาแนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ ดำเนินการสอนโดย รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ

ณ ห้อง 2831 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา