หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ปรัชญาการเมือง
ปรัชญาการเมือง

admin mps
2019-11-03 15:47:29

บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10 ของนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 7 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายวิชา ปรัชญาการเมืองและจริยธรรม

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์

--------------------------------------------

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สนใจสมัครเรียนโทร. 02-160-1557

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีเว็บไซต์ : www.mps.cim.ssru.ac.th