หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 3 คึกคักรับเปิดเทอม 2
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 3 คึกคักรับเปิดเทอม 2

admin mps
2018-09-17 21:20:54รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 3 คึกคักรับเปิดเทอม 2 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 3 ถ่ายภาพร่วมกับ พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก ในวันแรกของการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560