หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การเมืองและนโยบาย
บรรยากาศการเรียนในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษารัฐศาสตรม ...
2021-02-06 15:56:59
ยินดีกับ ร.ต.เชาวลิต อยู่เกิด
ขอแสดงความยินดีกับร้อยตรีเชาวลิต  อยู่เกิด นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเม ...
2021-02-06 15:51:36
ยินดีกับคุณณัชภัส รุ่งเรือง
ขอแสดงความยินดีกับนายณัชภัส  รุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกค ...
2021-02-06 15:48:08
ยินดีกับ ร.ต.จำเริญ ถาตะนาน
ขอแสดงความยินดีกับร้อยตรี จำเริญ  ถาตะนาน นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ ...
2021-02-06 15:43:38
ยินดีกับ ร.ต.ม.ล.อานนท์ณัฏฐ์ ศิริวงศ์
ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตรี หม่อมหลวง อานนท์ณัฏฐ์  ศิริวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สา ...
2021-02-06 15:40:58
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัศมี  ทองสิริไพรศรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง ...
2021-02-06 15:37:28
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิสินันท์  สุสวัสดิ์ทองคำ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ ...
2021-02-06 15:33:57
ยินดีกับ จ.ส.ต.ทศพร โภคาพานิชย์
ขอแสดงความยินดีกับจ่าสิบเอกทศพร  โภคาพานิชย์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง ...
2021-02-06 15:30:58
ข่าวย้อนหลัง