หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ยินดีกับจ.อ.เอี๊ยะฮ์ซาน หีมมะ
ขอแสดงความยินดีกับ จ่าอากาศเอก เอี๊ยะฮ์ซาน  หีมมะ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ส ...
2020-12-29 13:14:52
ยินดีกับร.ต.อ. หญิง สุพัตรา สมภิพงษ์
ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตำรวจเอกหญิง สุพัตรา  สมภิพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สา ...
2020-12-29 12:54:41
ยินดีกับคุณหาญณรงค์ ทองรอด
ขอแสดงความยินดีกับ คุณหาญณรงค์  ทองรอด นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองก ...
2020-12-29 12:51:04
ยินดีกับจ่าสิบเอกทศพร โภคาพานิชย์
ขอแสดงความยินดีกับ จ่าสิบเอกทศพร  โภคาพานิชย์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากา ...
2020-12-29 12:46:53
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบั ...
2020-12-04 11:55:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑)หลักส ...
2020-11-06 17:13:19
ข่าวย้อนหลัง