หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

admin mps
2018-11-16 18:31:57

         เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยและร่วมพิธีถวายราชสักการะ

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทกุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๑๕๘ 

ณ พระราชานุสาวรีย์พระนางสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา