หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณาจารย์ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
คณาจารย์ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

admin mps
2019-04-27 19:46:21

พล.ต.ท.ดร.สันฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

นำทีมคณาจารย์ ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ

ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 3 

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี