หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ถึงฝั่งฝัน...ว่าที่รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ถึงฝั่งฝัน...ว่าที่รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

admin mps
2019-10-15 10:29:06

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระผ่าน ดังนี้

1. นางสาวเบญจวรรณ เจริญกสิกร ที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน

2. สิบเอกแมนรัตน์ แก่อินทร์ ที่สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระผ่าน

ทางหลักสูตร ฯ ขอชื่นชมว่าที่รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และขอขอบพระคุณกรรมการสอบทุกท่าน