หน้าหลัก > ข่าว > สมัครเรียน > เปิดรับสมัคร ป.โท รัฐศาสตร์
เปิดรับสมัคร ป.โท รัฐศาสตร์

admin mps
2018-09-17 21:28:13หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ)
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 สนใจสมัครเรียนโทร. 096-882-5265  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม