หน้าหลัก > ข่าว > สมัครเรียน > เปิดรับสมัคร ป.โท รัฐศาสตร์ 2/2561
เปิดรับสมัคร ป.โท รัฐศาสตร์ 2/2561

admin mps
2018-09-18 19:54:02

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้

จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สนใจสมัครเรียนโทร. 096-882-5265  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม